Daně

Svěřte se do rukou daňových odborníků! Připravíme pro Vás:

  • měsíční/čtvrtletní přiznání k DPH
  • přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob
  • přiznání k majetkovým daním (dědická, darovací a z převodu nemovitostí)
  • přiznání k dani z nemovitostí
  • přiznání k silniční dani
  • jakákoliv další daňová přiznání či vyúčtování daně.

Zajistíme Vám prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů (a tedy i pro zaplacení daně) o 3 měsíce. K prodloužení této lhůty postačuje pouze vystavení plné moci daňovému poradci a její předání na finanční úřad.

Poskytujeme konzultace a stanoviska týkající se daňové problematiky (daňová optimalizace, zaměstnanecké benefity, připravované novely zákonů atd.).

Nabízíme zastupování při komunikaci s finančními úřady v případě probíhajícího místního šetření, daňové kontroly aj.