Mzdy

Zajistíme pro Vás kompletní zpracování mezd (outsourcing mezd). Ušetříte tak náklady za provoz vlastní mzdové účtárny. V rámci outsourcingu mezd nabízíme tyto služby:

  • Kompletní vedení personální agendy zaměstnanců včetně automatické aplikace legislativních změn a novinek
  • Kompletní zpracování mezd včetně souvisejících daní, sociálního a zdravotního pojištění
  • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení, vč.všech příslušných dokumentů (mzdové listy, pracovní smlouvy, zápočtové listy, ELDP atd.)
  • Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců
  • Roční zúčtování daně vybírané zvláštní sazbou (srážkové daně)
  • Zastupování při jednáních se státními institucemi a veškerá komunikace s úřady
  • Zaúčtování mezd již od 250 Kč za zaměstnance/měsíc
  • Poradenství v oblasti mzdové a personální problematiky.