Účetnictví

Nabízíme Vám profesionální účetní služby zejména v následujících oblastech:

  • Externí vedení účetnictví (outsourcing účetnictví)
  • Zpracování a příprava podkladů pro roční účetní závěrku
  • Poklady pro pravidelné měsíční či čtvrtletní účetní uzávěrky
  • Příprava podkladů pro daňová přiznání (DPH, daň z příjmů, daň silniční aj.)
  • Inventarizace majetku a závazků, inventární karty
  • Zpracování knihy jízd
  • Účetní poradenství a konzultace
  • Spolupráce v oblasti účetní metodiky
  • Poradenství pro začínající podnikatele.